Als je alles al hebt geprobeerd om met de school van inschrijving tot een oplossing te komen, dan heb je nog maar éen taak: alternatieven verkennen.

Wat bij het verkennen van alternatieven altijd voorop moet staan, is het belang van het kind. Als ouder, maar ook als professional stel je dit te allen tijde centraal.

Vinden van alternatieven vraagt creativiteit en afwijken van gebaande paden. Vaak is het ook een kwestie van proberen wat werkt. Het kan helpen om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Naast dat het belangrijk is om met een open blik de alternatieven te verkennen, is het belangrijk om rekening te houden met de juridische en financiële beperkingen. Je kunt bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat je kind beter af is als hij een tijdje niet naar school hoeft. Een vrijstelling van de leerplicht is dan een uitkomst. Zo’n vrijstelling kan ook betekenen dat je geen aanspraak meer maakt op bekostigd onderwijs. Het is dus belangrijk om hier vooraf goed over na te denken.

De leerplicht zelf vormt ook een belangrijke juridische beperking waar je niet lichtvoetig mee om moet gaan. Een oplossing moet altijd worden gerealiseerd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Echter, als ouder of professional moet ook altijd het belang van het kind centraal worden gesteld. Een kind moet dus niet worden gedwongen om koste wat het kost naar school te gaan.

Alternatieven kunnen onder andere bestaan uit:

  • (tijdelijke) vrijstelling
  • gebruik maken van de variawet
  • overstappen naar een andere school
  • overstappen naar particulier onderwijs
  • IVIO@school
  • Speciaal onderwijs
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
  • Staatsexamen

Wil je hier meer over weten? In mijn boek ‘Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf bespreek ik op praktische wijze hoe je zelf passend onderwijs kunt vormgeven binnen de wettelijke kaders. Voor individueel advies kun je ook altijd een consult inplannen via https://terpstralegal.com/contact.