Aangenaam, mijn naam is Seger Terpstra. Ik ben trots op en dankbaar voor mijn zus Fleur, die sinds 2010 – toen ik 12 was – zich inzet voor de rechten van kinderen, waaronder die van mij, een hoogbegaafd kind. Het verhaal dat ik deel gaat over hoogbegaafdheid, onderwijs en zelfbewustzijn.

Al op vijfjarige leeftijd ervoer ik de schrijnende frictie tussen mijn hoogbegaafdheid, overstimulatie en mishandeling binnen het falende Nederlandse onderwijssysteem. Mijn ouders herkenden en erkenden deze pijn vaak beter dan ikzelf. Terugdenkend aan die tijd herinner ik me de vele dagen waarop ik, na conflicten met leraren, huilend op mijn fiets zat, verlangend om thuis uit te huilen. Mijn ouders vochten voor mij terwijl ik worstelde om mijn plek te vinden.

De problemen van toen hebben mij lang beziggehouden. In 2014 werd ik thuiszitter, omdat geen enkele school mij kon bieden wat ik nodig had, ondanks politieke beloftes over passend onderwijs. Dit was een pijnlijk moment van inzicht: ik kon niet afhankelijk blijven van een systeem dat ik niet zelf kon vormgeven.

Lessen voor het onderwijs

Mijn ervaringen met het onderwijssysteem hebben me geleerd dat de bureaucratische, competitieve aard ervan in schril contrast staat met de snelle, creatieve denkwijze van hoogbegaafden zoals ik. Ik leerde dat het essentieel is om naar mijn gevoel te luisteren, iets wat ik lange tijd had vermeden.

Een holistische benadering van onderwijs, die rekening houdt met de volledige belevingswereld van de leerling, zou het onderwijs ten goede komen. Een omgeving waarin leerlingen zich vrij kunnen uiten zonder geremd te worden in hun ware potentieel.

Het bewustzijn van mijn hoogbegaafdheid bracht op jonge leeftijd een diep gevoel van isolatie en onbegrip met zich mee, vooral op school, maar later ook thuis. Het systeem was simpelweg niet toegerust voor mijn specifieke leerbehoeften.

De eenzame strijd voor Passend Onderwijs:

Mijn zoektocht naar onderwijs dat aansloot bij mijn capaciteiten was een reis vol teleurstellingen. Ik stuitte keer op keer op scholen die niet in mijn behoeften konden voorzien. Deze periode leerde mij het belang van zelfstandigheid en zelfadvocatuur, eigenschappen die ik in veel hoogbegaafden herken. 

Slechts 2.5 – 4% van de wereldbevolking is hoogbegaafd, terwijl maar liefst 25-40% van de thuiszitters hoogbegaafd is. Mijn pad leidde mij weg van traditioneel onderwijs, naar een leven vol veelzijdigheid. Deze ervaring heb ik geïntegreerd in mijn levenspad, waarna mijn thuis een oase van mogelijkheden is geworden.

Ik ontwikkelde mezelf tot een professional met diverse rollen, van data privacy paralegal voor mijn zus, tot het begeleiden van de oprichting van diverse maatschappelijke organisaties en initiatieven en het produceren van evenementen waarin kunst, kultuur en maatschappij elkaar ontmoeten, evenals mijn consultancywerk in de communicatie en media. Dit vroeg om een diepgeworteld zelfbewustzijn, en een vleugje absurdisme om de voortstuwing van deze reis te doen ontbranden.

Een typische week voor mij bestaat uit:

  • Leefomgeving, ontspanning, voeding, financiën en sociale activiteiten;
  • Lopende projecten, reflectie, planning en overleg.
  • Onderzoek, inspiratie en uitwisseling van ideeën met mijn sociaal- en professioneel netwerk.

Mijn zelfbewustzijn was de sleutel tot het omzetten van uitdagingen in kansen. Het stelde me in staat om te floreren in diverse professionele omgevingen. Dit heeft geleid tot een brede ervaring en begrip van een scala aan disciplines, waarin ik nu ook actief betrokken blijf.

Tijdens mijn puberteit was ik druk bezig met het analyseren van de wereld. Zo vond ik laatst deze notitie waarin ik mijn visie op de aard van problemen beschrijf: 

“Problemen maak je zelf. Een probleem ontstaat, naar mijn idee, in de volgende situaties. De situatie voldoet aan deze punten: Er is een doel dat moet worden nagestreefd / bereikt. Er is een obstakel wat het bereiken van dit doel dusdanig negatief beïnvloedt dat het moet worden overwonnen, maar aanzienlijk veel moeite kost. Een doel of wens wordt gesteld door een persoon zelf of de omgeving waarin het zich begreeft. Het oplossen van het probleem doet men door te zorgen dat er geen obstakel meer is. Logisch bekeken: P = D+O*M. Waar geldt: P = Probleem, D = Doel, O = Obstakel, en M = Moeite.”

  • Seger Terpstra 

Problemen ontstaan wanneer we geconfronteerd worden met een discrepantie tussen onze doelen en de realiteit, waarbij het behalen van deze doelen gehinderd wordt door externe of interne obstakels die aanzienlijke inspanning vergen om te overwinnen. P=D+O*M, waar – al typend hoor ik Padam Padam van Kylie Minogue in mijn hoofd weerklinken – het Probleem (P) gelijk is aan het Obstakel (O), afhankelijk van de Moeite (M) daarbij, en het Doel (D).

Ondanks dat tegenslagen nog regelmatig mijn pad kruisen, beschouw ik mijn verhaal als een voorbeeld van transformatie en succes. Ik hoop dat het anderen inspireert om hun unieke pad te vinden en te volgen, ongeacht de uitdagingen die ze tegenkomen. Met vastberadenheid en zelfbewustzijn is het mogelijk om boven je omstandigheden uit te stijgen.

Daarnaast verdiep ik mij regelmatig in de manieren waarop je je pad kunt visualiseren. Dit onderzoek ik niet alleen op persoonlijk en spiritueel vlak, maar ook in praktische zin, om te ontdekken hoe je je pad in de realiteit kunt realiseren. Bij deze dan ook de uitnodiging aan jou om te luisteren naar jezelf. 

“Deze waarheid, die ieder individu van zichzelf waarneemt en ervaart, vormt niet alleen een unieke persoonlijke realiteit, maar is een directe factor in de gedeelde menselijke ervaring, waarbij elke persoonlijke waarheid bijdraagt aan de tijdgeest en realiteit.”

Fleur en ik zijn momenteel bezig met twee belangrijke projecten. Ten eerste werken we aan een presentatie over de juridische aspecten en kaders van Kunstmatige Intelligentie (AI) en de implementatie daarvan. Voor updates over de datum kun je je inschrijven voor Fleur Terpstra’s nieuwsbrief. Daarnaast testen we ons coachingssysteem, dat bestaat uit een traject van minimaal vier sessies. De eerste sessie is gericht op kennismaking en het vaststellen van jouw Hologenetisch Profiel. In de twee daaropvolgende sessies brengen we je hulpvraag in kaart, en we sluiten af met een werkplan dat de 14 stappen die we bespreken integreert met jouw specifieke hulpvraag.

Wil jij de interactie aangaan, Erken jij ook dat er geen toekomst is in isolatie en het compartmentaliseren van obstakels? Wil jij verdiepen, zoek contact en en ik vertel je graag over onze diensten!

Foto: “Kings & Queens”, by Micha Schneijderberg (Snorella WC) and photographer Léon Hendrickx, takes over the art’otel Gallery (Sun, Jul 23, 2023 8:01 PM)