In dit artikel neem ik je weer mee langs een aantal interessante ontwikkelingen en  aankomende activiteiten. Mis ook vooral het webinar ‘Recht op leren’ op 16 maart voor jongeren niet!

  • Overhandiging van ‘Hoogbegaafde Kinderen Leren Vanzelf’ op het Ministerie van OCWS op Curaçao
  • Webinars voor volwassenen en jongeren tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid + WINACTIE
  • Q&A Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf
  • Opinie: Hoogbegaafdheid afschaffen? Het is juist geweldig!
  • Documentaire: Hoogbegaafd, wat nu? 7 maart in Pakhuis de Zwijger.

Overhandiging van ‘Hoogbegaafde Kinderen Leren Vanzelf op het Ministerie van OCWS op Curaçao

Afgelopen maand bezocht ik Curaçao, een plek waar ik heel graag kom. Eerder, in 2016, ging ik daar al voor langere tijd heen om aan een creatief project van mij te werken: een documentaire over geluk. Zoals het wel vaker gaat met creatieve projecten, maakte ik dit niet af. Onder andere omdat ik vastliep bij het monteren van mijn materiaal. Inmiddels heb ik geleerd hoe ik dit kan doen, dus verwacht ik dat de documentaire er toch (nog) komt. Toen ik daar in 2016 was, maakte ik trouwens wel een korte film voor het 48 hour film project. Deze werd verkozen tot beste film en werd daarna vertoond op Filmapalooza, een filmfestival in Seattle.

Dit keer maakte ik geen films, maar overhandigde ik mijn boek ‘Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf’ aan Lizette Sambo-Velder, sectordirecteur bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport op Curaçao. Lizette Sambo-Velder vertelde mij dat er weinig aandacht is voor hoogbegaafdheid op het eiland, terwijl er evenveel hoogbegaafden zijn. Ook geldt er grotendeels dezelfde wetgeving als het gaat om passend onderwijs. De mooie uitwisseling van kennis en ervaring zal nog worden opgevolgd door een expert-sessie die ik binnenkort zal verzorgen voor medewerkers van het ministerie.

Week van de hoogbegaafdheid: twee interessante webinars

Binnenkort is de Week van de hoogbegaafdheid en dan verzorg ik twee webinars. Op 15 maart geef ik een webinar voor onderwijsprofessionals en ouders over de uitdagingen en oplossingen als het gaat om passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Op 16 maart geef ik – en dit is een primeur – ook een webinar voor jongeren over onderwijsrecht. Een deel van het webinar zal worden verzorgd door Seger Terpstra, waarin hij onder meer zal delen over hoe je als thuiszitter je eigen pad kunt volgen. Seger is zelf thuiszitter geweest en inmiddels ondernemer in de digitale industrie.

Winnen?
Wil je gratis toegang tot het webinar winnen op 15 maart? Laat dan hier weten waarom je graag wilt deelnemen.

Ben je op 15 en 16 maart druk? Meld je dan aan en bekijk de replay na afloop.

Inschrijven:
15 maart – Lunchwebinar: Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen: Uitdagingen en oplossingen
16 maart – Recht op Leren: webinar onderwijsrecht voor leerlingen (alleen voor jongeren)

Terugkijken Q&A Hoogbegaafde Kinderen Leren Vanzelf

Ander leuk nieuws is dat je vanaf nu ook de Q&A over mijn boek kunt terugkijken. In dit webinar konden deelnemers hun prangende vragen stellen. Leer van elkaar en kijk het webinar hier terug.

Opinie: Hoogbegaafd afschaffen? Het is juist geweldig!

Mijn oog valt op een bijdrage van Lianne Hoogeveen in de Correspondent. We moeten af van het label ‘hoogbegaafd’ lees ik. Ik heb het eerder gehoord, maar besluit het toch te lezen. Het artikel begint met een aantal ‘misvattingen’ over hoogbegaafden. Zo zouden ze volgens haar niet van nature perfectionistischer en sensitiever zijn, omdat er ook heel intelligente mensen zijn die helemaal niet zo sensitief zijn, en minder slimme mensen die ontzettend perfectionistisch zijn. Volgens mij gaat die redenering niet op. Dat niet bij álle hoogbegaafden álle kenmerken van hoogbegaafdheid in gelijke mate aanwezig zijn betekent niet dat deze niet van toepassing zijn. Evenmin betekent de aanwezigheid van diezelfde kenmerken bij niet-hoogbegaafden dat ze niets met hoogbegaafdheid te maken hebben. Volgens Hoogeveen is er maar één gemene deler: dat hoogbegaafde hoge capaciteiten hebben. Volgens mij verwart Hoogeveen intelligent hier met hoogbegaafd. Er zijn vele wetenschappers die veel uitgebreidere omschrijvingen hebben gegeven van hoogbegaafdheid waar ook zijnskenmerken (Tessa Kieboom, Dephimodel) en overprikkelbaarheden (Dabrowski) in naar voren komen. >>>Lees verder

Documentaire: Hoogbegaafd wat nu? 7 maart in Pakhuis de Zwijger

In deze film doen vijf leerlingen met kenmerken van begaafdheid – onder begeleiding van filmmaker Sunny Bergman – onderzoek naar hoe leraren en middelbare scholen het beste kunnen omgaan met kinderen zoals zij. Hoogbegaafdheid wordt vaak gezien als een elitair probleem, terwijl er ook in deze groep sprake is van kansenongelijkheid. Met name meisjes en kinderen van kleur worden niet gesignaleerd, waardoor zij niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. In deze film kijken we vanuit de blik van de leerling-onderzoeker naar de wereld en leert de kijker deze hoogbegaafde kinderen beter begrijpen en (her)kennen. Na afloop van de filmvertoning gaat Bergman in gesprek met de leerlingen en verschillende experts. >>meer informatie

Tot slot

Of je nu deelneemt aan een van de webinars, de podcast luistert of mijn boek leest. Ik hoop dat het je inspireert. Tot snel!