TEKST: PRISCILLA KEEMAN
Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf is een juridisch handboek voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Auteur Fleur Terpstra, zelf hoogbegaafd en met een juridische achtergrond, moedigt professionals aan kennis te nemen van alle wetgeving rondom het onderwijssysteem. ‘Op die manier kun je ervoor zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.’

Zoals bij bijna alle boeken over hoogbegaafdheid start deel 1 met een korte bloemlezing van de theorieën over hoogbegaafdheid en een kleine checklist. Deel 2 is interessanter. In ‘Het kind en de wet’ bespreekt Terpstra begrippen als ouderlijk gezag, leerplicht en het recht op onderwijs. Daarnaast biedt ze ouders een routekaart bij dreigende schooluitval. Deze routekaart start met een analyse van de situatie, gevolgd door onderzoek doen en het gesprek aangaan. De auteur moedigt ouders aan al in een vroeg stadium juridische bijstand te zoeken. Dat dit niet direct hoeft te leiden tot strijd, blijkt uit de rest van Terpstra’s stappenplan: ‘Op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO; stap 4) en ‘Verkennen van alternatieven’ (stap 5).

PARTIJEN SCHOOLGANG
Het doel van OOGO is om tot een ontwikkelingsperspectief (OPP) te komen. Hierbij houden partijen de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling aan als uitgangspunt. Mocht er wel een verschil van mening ontstaan, dan kunnen ouders de gang maken naar De Geschillencommissie. Terpstra licht ook de zorgplicht van scholen toe op basis van jurisprudentie. De auteur geeft toelichting op zaken als kwalificatieplicht en leerlingdossiers en ze legt uit hoe het zit met financiën en school. Alle partijen die een rol kunnen spelen in de schoolgang krijgen kort aandacht. Denk hierbij aan het samenwerkingsverband, leerplicht, maar bijvoorbeeld ook Veilig Thuis.

HANDZAAM EN HELDER
Het voert in deze korte review te ver om inhoudelijk op al het beschrevene in te gaan. Terpstra doet dat zelf heel goed in dit handzame, heldere boek. Met het tweede deel van haar boek maakt de auteur de belofte om inzicht te geven in het ‘oerwoud’ van het onderwijssysteem meer dan waar. Dat maakt Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf een toevoeging in de boekenkast van ouders, maar ook in die van onderwijs- en zorgprofessionals.

Deze recensie verscheen in: Talent nummer 5 2023, jaargang 25, Van Gorcum